Biblické kurzy 

Objednávky kurzů


Sylabus - plán tisku Poznej Bibli
Objednávka Úvodních lekcí
Objednávka pro pravidelné odebírání kurzů


Úvodní i pravidelně odebírané lekce jsou zdarma!

Zdarma jsou kurzy rozesílány všem odběratelům, kteří zároveň využívají naší služby, tj. zasílají vyplněné lekce zpět k nám na opravu.
Pokud by měl někdo zájem kurzy Poznej Bibli odebírat, ale chce si lekce svých dětí nebo skupiny dětí opravovat sám, bude mu v tomto případě učtována částka spojena s tiskem a poštovným.

Úroveň 1 (pro nejmenší) - 8 Kč za lekci
Ostatní úrovně - 15 Kč za lekci

Úvodní lekce jsou zdarma vždy. Pokud budete mít nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat na kurzy@poznejbibli.cz.


SYLABUS - PLÁN TISKU POZNEJ BIBLI

V sylabusu se můžete seznámit s tématy jednotlivých kurzů a vybrat si lekce podle vlastní potřeby.


Úvodní lekce - objednat

Úvodní lekce slouží k seznámení s kurzy Poznej Bibli. Jejich objednáním získáte ukázkovou lekci a budete si tak moct vyzkoušet (Vy i Vaše dítě), jak se s kurzy pracuje. I úvodní lekce jsou připraveny ve všech čtyřech věkových kategoriích. Pokud nám zašlete vyplněné lekce zpět, opravíme je a doručíme zpátky na vaši adresu.
Samozřejmě je možné objednat úvodní lekce i za účelem,
že chcete nabídnout tyto materiály svým přátelům, kamarádům, spolužákům apod.


Pravidelné odebírání kurzů - objednat

Nyní je možné odebírat kurzy od lekce C2.
(viz. Plán tisku)

Objednávku odešlete v případě, že jste se rozhodli
k pravidelnému odebírání kurzů Poznej Bibli. Každý měsíc Vám pak budou odesílány lekce dle vaší objednávky. Vy nám zašlete vyplněné lekce zpět, my je opravíme a pošleme opět zpátky
na vaši adresu. Tímto způsobem bude Vaše dítě pravidelně vyučováno Božímu slovu.

Každý měsíc budeme rozesílat pouze lece pro následující měsíc – tzn. leden 2012 – tisk A1, únor – tisk A2 atd.

Kurzy je možné začít kteroukoli lekcí, není nutné začít kurzem A1, B1 nebo C1. Číslo u kurzu pouze odpovídá měsíci,
kterého se týká. Kurzy si lze tedy objednat v zásadě kdykoliv,
ale netiskneme jednotlivá čísla na sklad, takže pokud v daný měsíc běží např. kurz B8, nelze si objednat od B1,
ale až od B9. Kurzy jsou koncipovány tak, aby bez ohledu na to, u které lekce dané řady dítě začne, bylo vždy vedeno systematicky a nebylo ochuzeno o základní zvěst evangelia.
Anketa

Věnujte prosím pár minut naší malé anketě.


Jak jste se dozvěděli o kurzech?

Internet
28%
Ve sboru
20%
Z upoutávky v časopise
19%
Od známého
19%
Nic z uvedeného
15%


Kde chcete kurzy využívat?

Doma
42%
V nedělní besídce
31%
Ve škole
7%
Na táboře s věřícími
3%
Na táboře s nevěřícími
2%
Jinak
15%

Hlasovalo 405 lidí.