Biblické kurzy


Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. 2. Tim 3,15 Vyučuj mladého podlé způsobu jeho cesty; nebo když zestárne, neuchýlí se od ní. Přísloví 22, 6


Milí přátelé,

nacházíme se v době, která zoufale postrádá skutečné hodnoty ( 1. Jan 2,17). Zvěst o živém Bohu se v druhé polovině 20. století v komunistickém Československu takřka podařilo odstranit z povědomí lidí. V současné době jsme svědky toho, jak bezbožní lidé systematicky ničí poslední zbytky blahodárného vlivu evangelia na celou společnost a napadají neměnné hodnoty. Reklama a lidské názory poskytují laciné náhražky záměru Boha se stvořením a útočí na každého jednotlivce
( 2.Kor 4,4; 1.Tim 2,4). Svědectví mnohých následovníků Pána Ježíše Krista neobstálo v každodenním boji, a tak již často není vidět rozdíl mezi životem synů světla a synů temnoty ( Mat 5,13). Útoku čelí věřící člověk na mnohých frontách ( Ef 5,15). Jednou z nejzásadnějších oblastí je rodina.

Se zármutkem shledáváme, že věřící lidé často nejsou příkladem pro své děti. Sami nemají důvěrný vztah se svým Bohem, a tak ani jejich děti. Kolik rodin je dnes v důsledku nemoudré honby za majetkem ochuzeno o každodenní pobožnosti a uvažování nad Božím Slovem. Je nejvyšší čas, abychom volali k Bohu o jeho milost a pomoc v této těžké době ( Neh 1,4; Dan 9,3; Jan 14,13).

Za tým spolupracovníků
Karel Ouzký